Sertifika ve ÖdüllerimizSERTİFİKA VE ÖDÜLLER

 
Kalite Onayı: IFOS
 
Denizlerimizin taşımacılık ve turizm amacıyla kullanılması, evsel, endüstriyel atıkların arıtılmadan veya kısmen arıtılarak denize verilmesi, deniz kazaları sonucu meydana gelen petrol akıntıları, akarsulardan denizlere ulaşan tarımsal atıklar, kirlenmeyi meydana getiren başlıca etkenlerdir. Deniz kirliliğine sebep olan atıklar günlük tükettiğimiz balık, midye gibi deniz ürünlerinde yüksek miktarda bulunmakta, bu durum sağlığımıza olumsuz yönde etki etmektedir. Bu noktada Omega-3 takviyesi almak için balık yemek yerine, Omega-3 içeren besin destek ürünlerini tercih etmeli, bu ürünler için de özellikle kimyasal atık ve ağır metal içemediğini gösteren IFOS kalite onayı aranmalıdır. 
 
IFOS Programı, merkezi Kanada'da bulunan Guelph Research Park Üniversitesi'ne bağlı olarak, tüm Omega-3 ürünlerini, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Beslenme Konseyi (CRN) tarafından belirlenmiş test kriterlerine göre güvenilir laboratuvarlarda doğru dozaj, stabilite ve ağır metal -kimyasal atıklar yönünden test eden bağımsız bir programdır. Her ne kadar her kategori için standart tanım limitleri devlet tarafından belirlenmiş olsa da; IFOS Programı, ürünleri pek çok kategoride tanımlanan limitlerin çok daha altındaki seviyeden test eder. 
 
IFOS Programı, her Omega-3 ürününü kendi kategorisinin kriterlerine göre değerlendirmektedir ve ürünler onaylandığı her kriter için bir yıldız almaktadır. Her kategori için geçerli olan bazı kriterler de bulunmaktadır: 
 
IFOS Programı'na göre Ürün Kategorileri
 
IFOS Programı Omega-3 ürünlerini kategorilere ayırarak analiz etmektedir. 
Bu kategorilerin başlıcaları; 
 
Ultra Rafine Ürünler Kategorisi: 1 gram balık yağında, EPA ve DHA konsantrasyonu %60'dan fazla olan Omega-3 ürünlerdir. 
 
Çocuk Ürünleri Kategorisi: Çocuklara uygun olarak pazara sunulan ürünler için Ulusal Sağlık Enstitüsü'ne göre balık yağının her 5ml'sinde en az 150 mg DHA içeriği olması beklenir. 
 
Bu kategorilerin dışında, farklı özellikteki Omega-3 ürünleri için beş ayrı kategori daha bulunmaktadır. 
 
IFOS Kriterleri: 
 
Konsantrasyon: Ultra ürünler kategorisinde ürün konsantrasyonunun %60'dan yüksek olması, Çocuk ürünleri kategorisinde ise her 5 ml'de 150 mg. DHA içeriği, kalite unsurlarındandır. 
 
PCB (poliklorinebifeniller) ve Dioksin Seviyesi: Omega-3 içerikli ürünlerinin Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Beslenme Konseyi (CRN) tarafından belirlenmiş test kriterlerine göre; poliklorobifenil, dioksin gibi kimyasal atık içerikleri açısından test edildiği kriterdir. Poliklorobifeniller (PCB) ve dioksin, Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından hazırlanan çevre ve insan sağlığına olumsuz etkilerinden dolayı kullanılmasına yasaklama ve sınırlama getirilen organik kirleticilerdir. Bu kimyasal atıklar, endüstriyel tesislerin atık sularından denizlere, oradan balık, midye gibi deniz ürünlerine karışmaktadır. Yarılanma ömürlerinin 50 yıl gibi uzun bir süre olması ve doğada kolay kolay bozulmamaları nedeniyle insan vücudunda birikme yapmaktadırlar. Omega-3 içerikli besin destek ürünlerinin düzenli tüketilmesi bu kirliliklerin vücudumuzda yavaş yavaş birikmesine neden olmakta ve kişide zaman içerisinde deri hastalıklarına, karaciğer bozukluklarına, kansere, bağışıklık sisteminin bozulmasından sakat doğumlara kadar birçok hastalığa sebep olmaktadır. 
 
Oksidasyon Seviyesi: Omega-3 ürünlerinin raf ömrü boyunca dayanıklılığının Beslenme Konseyi (CRN) kriterlerine göre analiz edilmesidir. 
 
Ağır Metal ve Cıva Seviyesi: Omega-3 içerikli ürünlerinin Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Beslenme Konseyi (CRN) tarafından belirlenmiş test kriterlerine göre kurşun arsenik kadmiyum ve cıva gibi ağır metal içerikleri açısından test edildiği kriterdir. Kurşun, arsenik, kadmiyum, cıva gibi ağır metalleri içeren Omega-3 içerikli besin destek ürünlerinin sürekli tüketilmesi bu kirliliklerin vücudumuzda yavaş yavaş birikmesine neden olmakta ve kişide zaman içerisinde santral sinir sistemi bozuklukları ile nörolojik bozukluklara, görme ve duyu kaybına neden olmaktadır. Son yıldız ise, ürün diğer 4 kriterden onay aldığında verilir. Omega-3 ürünlerinin bu kriterleri geçerek IFOS belgesi alması, bu ürünlerin güvenilirliğinin artmasına yardımcı olarak, kullanıcıların Omega-3 ürünlerinden daha fazla fayda sağlayabilmesini sağlamaktadır. IFOS onayı alan ürünler hakkında http://www.ifosprogram.com/Consumer-Reports.aspx adresine girerek bilgi edinebilirsiniz. 
 
 
 
Monde Selection Kalite Ödülü
 
Monde Selection, 1961 yılında Belçika'da kurulmuş olan bir Uluslararası Kalite Enstitüsüdür. Dünya'nın en eski ve en çok bilinen kalite enstitüsü olan Monde Selection, her yıl 9 ayrı kategoride ürünlere kalite ödülü vermektedir. 
 
EFA S-1200 ve EFA Daily, üstün kaliteleri sayesinde 2007 yılında Diyet ve Sağlık ürünleri dalında Monde Selection kalite ödülüne layık görülmüştür.