D Vitamini ve Soğuk Algınlığı

Yapılan çalışmalar D vitamininin, soğuk algınlığı ve gribe karşı da fayda sağladığını göstermektedir.

D Vitamini ve Soğuk Algınlığı

D vitamini vücut tarafından da sentezlenebilen bir vitamindir. Fakat, D vitaminin vücut tarafından üretilebilmesi için güneşin dik açı ile gelmesi gerekmektedir. Ne yazık ki, güneş Türkiye’ye Ekim ve Nisan ayları arasında dik açıyla gelmemektedir.(1)

Türkiye’de yapılan bir çalışma sonucuna göre; her 10 kişiden 9’unda D vitamini eksikliği görülmektedir.(2)

 

Yapılan çalışmalar D vitamininin, soğuk algınlığı ve gribe karşı da fayda sağladığını göstermektedir.

14 ülkede, küçük çocuklardan 95 yaşına kadar geniş bir yaş aralığında toplam 10.933 gönüllüden oluşan 25 randomize, kontrollü insan çalışmasının yeni bir meta analizinde, günlük veya haftalık D vitamini takviyelerinin soğuk algınlığı, grip, kulak enfeksiyonu ve zatürre gibi enfeksiyonlardan en az birine yakalanma riskini azalttığı keşfedilmiştir. Seyrek olarak ve yüksek dozlarda takviye alanlarda hiçbir fayda görülmemiştir.

Belirtilen enfeksiyonların ortaya çıkma riski, D vitamini düzeyleri 10 ng/ml'nin altında olan kişilerde günlük veya haftalık takviyenin artırılmasıyla % 70 oranında azalmıştır.

D vitamini düzeyleri 10 ng/ml'nin üstünde olan kişilerde ise, risk %25 oranında düşmüştür; ancak bu durum, tek seferde yüksek doz D vitamini ile değil, günlük ya da haftalık olarak D vitamini verildiğinde söz konusu olmuştur.

Bu araştırmada görev alan 23 araştırmacı; "Çalışmamız, D vitamini takviyesi için yeni bir endikasyon daha gösterdi: akut solunum yolu enfeksiyonunun önlenmesi''. "Ayrıca, ciddi şekilde D vitamini eksikliği olan ve yüksek dozlar almadan günlük veya haftalık takviyeler alan kişilerde daha etkili olduğunu görüyoruz. Elde ettiğimiz sonuçlar özellikle yoğun D vitamini eksikliğinin yaygın olduğu yerlerde D vitamini düzeyini iyileştirmek için gıda takviyesi gibi halk sağlığı tedbirlerinin uygulanmasını desteklemektedir." şeklinde görüş belirtti.

Yanı sıra, Türk Endokrinoloji Derneği’nin D vitamini eksikliğinin giderilmesinde önerdiği tedavi uygulaması aşağıdaki gibidir:

 

                                             *Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Metabolik Kemik Hastalıkları Tanı ve Tedavi Kılavuzu 2014

 

 

 

 

 

 

 

(1)    Evaluation of Vitamin D levels by months,sex anda ge Ankara Med.J.2015 15(1)-1-5

(2)    Prevalance and Vitamin D deficiency and associated factors in Turkey. 35. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi  Mayıs – 2013 P-1163

Kaynak: Vitamin D supplementation to prevent acute respiratory tract infections: systematic review and meta-analysis of individual participant data