Balık Yağı ve Depresyon

Türkiye Sağlık Araştırması 2014 verilerine göre, Türkiye’de her 10 kişiden 1’inde depresyon görülmekte. Üstelik kadınlarda bu durum erkeklere göre 2 kat daha fazla ortaya çıkmaktadır.
 

  Balık Yağı (Omega 3) ve Depresyon   

 

Türkiye Sağlık Araştırması 2014 verilerine göre, Türkiye’de her 10 kişiden 1’inde depresyon görülmekte. Üstelik kadınlarda bu durum erkeklere göre 2 kat daha fazla ortaya çıkmaktadır. (1)

Birçok deneysel çalışma ve meta analiz sonucu, depresyon ile Omega 3 (balık yağı içinde içinde bulunan yağ asitleri) arasındaki bağlantıyı destekler nitelikte.

Bilim insanları tarafından 1.233 katılımcıyla gerçekleştirilen 13 çalışmanın sonucunda oluşturulan meta-analize göre; antidepresanlar ile birlikte yüksek dozlarda Omega 3alan hastalarda sadece antidepresan ilaç kullanan kişilere göre daha olumlu sonuçlar görülmüştür.

Yapılan başka bir çalışmada ise katılımcılar üç gruba ayrılarak bir gruba sadece 20 mg antidepresan, bir gruba sadece 1000mg Omega 3 bir gruba ise 1000mg Omega 3 ile birlikte 20 mg antidepresan ürün verilmiştir. Çalışmanın sonunda sadece antidepresan kullanan grupta depresyon ölçeğindeki düşüş %50 oranındayken, sadece Omega 3 kullanan grupta %56, hem Omega 3 hem de antidepresan kullanan grupta ise bu düşüş %81 oranında gözlemlenmiştir.(2)

Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından da depresyon tedavisinin desteklenmesinde günde en az 1000mg Omega 3 önerilmektedir.(3)

 

 

 

 

 

 

 

 


 

(1)TÜİK, Türkiye Sağlık Araştırması 2014

(2) Australian and New Zealand Journal of Psychiatry 2008; 42:192198

(3)J Clin Psychiatry. 2006 Dec;67(12):1954-67

Kaynak: http://www.newhope.com/breaking-news/omega-mood-booster